SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 8. Petak, 28. ožujka 2014.
OPĆINA KOSTRENA

24.

Na temelju članka 48 stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 10/13) i članka 7. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 54/09), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici 28. ožujka 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o stjecanju suvlasničkih omjera fizičkih osoba
na k.č. broj 3461/1 od 615 m
2, 3461/2 od 85 m2,
3461/3 od 176 m
2 k.o.Kostrena-Lucija

1. Žgur Emilu iz Kostrene, Elvira Vrha 7, kao suvlasniku k.č. br. 3461/1 put Kroča od 615 m2 z.k.ul.4044, k.č.br. 3461/2 put Kroča od 85 m2 z.k.ul. 37 i k.č.br. 3461/3 put Kroča od 176 m2 z.k.ul. 37 sve u k.o. Kostrena-Lucija i Žgur Vujić Vesni iz Austrije, Klagenfurta, Funderstrasse 11 kao suvlasnici k.č.br. 3461/2 put Kroča od 85 m2 z.k.ul. 37 i k.č.br. 3461/3 put Kroča od 176 m2 z.k.ul. 37 sve u k.o. Kostrena-Lucija isplatit će se naknada za zemljište u svrhu privođenja namjeni prometnice u naselju Doričići sukladno Urbanističkom planu uređenja građevinskog područja N-3 u Kostreni u iznosu od 50,00 EUR/m2 u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.

2. Žgur Emilu za 3/4 dijela na k.č.br.3461/1 od 615 m2 i 3/4 dijela na k.č.br. 3461/2 od 85 m2 i 3/4 dijela na k.č.br. 3461/3 od 176 m2 sve u k.o. Kostrena-Lucija pripada naknada u ukupnom iznosu od 32.850,00 EUR u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja, Žgur Vujić Vesni za 1/4 dijela na k.č.br. 3461/2 od 85 m2 i 1/4 dijela na k.č.br. 3461/3 od 176 m2 sve u k.o. Kostrena-Lucija pripada naknada u ukupnom iznosu od 3.262,50 EUR u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja. Navedeni iznosi isplatit će se u roku od 30 dana od dana ovjere potpisa prodavatelja na ugovor.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/3

Ur. broj: 2170-07-01-14-18

Kostrena, 28. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica

Gordana Vukoša, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr