SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 8. Petak, 28. ožujka 2014.
OPĆINA KOSTRENA

21.

Na temelju članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 10/13) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 28. ožujka 2014. godine donijelo je

PRAVILA
o izmjeni i dopuni Pravila o protokolu
Općine Kostrena

Članak 1.

U članku 4. stavak 1. Pravila o protokolu Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 10/13), (u nastavku: Pravila) iza slova »i« dodaje se riječ »prigodom«, a iza riječi »travnja« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi »Dana Općine Kostrena, 6. prosinca«.

Članak 4. stavak 2. Pravila mijenja se tako da isti sada glasi:

»Predstavnici Općine Kostrena (Općinski načelnik i predsjednik Općinskog vijeća), Odbora za hrvatske branitelje, udruga proizašlih iz Domovinskog rata, II. svjetskog rata i političkih stranka u znak sjećanja i zahvalnosti poginulim za Hrvatsku, odnosno umrlim od njenog prvog spomena do danas položit će vijenac na Središnji križ groblja Sv. Lucija i Sv. Barbara, spomenike hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, grobove poginulih hrvatskih branitelja i spomen ploče boraca II. svjetskog rata na području Općine Kostrena.

Članak 4. stavak 3. ostaje neizmijenjen.

Članak 2.

Ova Pravila stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/3

Ur. broj: 2170-07-01-14-19

Kostrena, 28. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Gordana Vukoša, v.r.

UPUTA KOD POLAGANJA
VIJENACA I CVIJEĆA

Činom polaganja vijenaca/cvijeća odaje se počast svim poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima i civilima u Domovinskom ratu, umrlim i poginulim antifašistima u II. svjetskom ratu i drugim koji su dali život za Hrvatsku, te se stoga taj čin treba obaviti u tišini.

1. Vijenac se polaže na držač vijenca, a nikako na spomenik

-u slučaju većeg broja vijenaca potrebno je osigurati točan broj držača

2. Cvjetni aranžman polaže se na prvu »stepenicu« (podnožje) spomenika.

Izaslanstvo koje polaže vijenac sačinjavaju predstavnici navedeni u članku 4. Pravila o protokolu. Voditelj izaslanstva (u pravilu predstavnik Općine) na sam dan polaganja određuje dva nositelja vijenca odnosno jednog nositelja cvjetnog aranžmana. Voditelj može i samostalno nositi te položiti cvjetni aranžman.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr