SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 8. Petak, 28. ožujka 2014.
OPĆINA KOSTRENA

20.

Na temelju članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 10/13) Općinsko Vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj dana 28. ožujka 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o novčanoj pomoći
po rođenju djeteta

Članak 1.

Mijenja se članak 3. Odluke o novčanoj pomoći po rođenju djeteta (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/12, 36/12), (u nastavku: Odluka) na način da isti sada glasi:

»Pravo na novčanu pomoć može ostvariti roditelj pod sljedećim uvjetima:

-barem jedan roditelj državljanin Republike Hrvatske, odnosno strani državljanin s neprekidno prijavljenim prebivalištem, odnosno privremenim ili stalnim boravkom na području Općine Kostrena od najmanje dvije godine neposredno prije rođenja djeteta za koje se traži novčana pomoć i dalje neprekidno sve do isplate novčane pomoći u cijelosti.

-ako dijete za koje se ostvaruje novčana pomoć ima prijavljeno prebivalište na području Općine Kostrena.«

Članak 2.

U članku 8. Odluke brišu se riječi »Upravni odjel za opću upravu i društvene djelatnosti« i umjesto njih dodaju riječi »Jedinstveni upravni odjel, Služba za lokalnu samoupravu i pravne poslove«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/3

Ur. broj: 2170-07-01-14-20

Kostrena, 28. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Gordana Vukoša, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr