SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 8. Petak, 28. ožujka 2014.
GRAD OPATIJA

19.

Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 94/13) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, br. 29/09, 30/00 - ispravak, i 7/13), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 25. ožujka 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja
miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
Komunalnom društvu Komunalac d.o.o. Jurdani

Članak 1.

Komunalnom društvu »Komunalac« d.o.o. Jurdani povjerava se obavljanje poslova javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Opatije.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/14-01/40

Ur. broj: 2156/01-01/14-1

Opatija, 25. ožujka 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr