SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 8. Petak, 28. ožujka 2014.
GRAD CRIKVENICA

22.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12 ), članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13 ) i članka 43. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, i 34/09 - ispravak i 07/13) Gradonačelnik Grada Crikvenice donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom Grada Crikvenice za 2013. godinu

Članak 1.

Gradonačelnik Grada Crikvenice donosi Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Crikvenice za 2013. godinu.

Članak 2.

Zaključak i Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Crikvenice za 2013. godinu dostavit će se nadležnim državnim tijelima i institucijama.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/14-01/139

Ur. broj: 2107/01-06/3-14-2

Crikvenica, 28. ožujka 2014.

Gradonačelnik
Damir Rukavina, dipl. ing., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=885&mjesto=10003&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr