SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 8. Petak, 28. ožujka 2014.
GRAD CRES

8.

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 29/09 i 14/13), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici 27. ožujka 2014. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU
PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA CRESA
ZA 2013. GODINU

I.

Usvaja se izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Cresa za 2013. godinu (»Službene novine« br. 53/12 i 43/13). Tekst Izvješća Gradonačelnika iz stavka 1. ove točke čini sastavni dio ovog zaključka.

II.

Ovaj zaključak i izvješće objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/14-1/1

Ur.broj: 2213/02-01-14-1

Cres, 27. ožujka 2014.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA
CRESA ZA 2013. GODINU

Sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/12 i 43/13), tijekom 2013. godine financirano je obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Klasa: 363-02/14-01/1

Ur. broj: 2 213/02-01-14-1

Cres, 27. ožujka 2014.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr