SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 8. Petak, 28. ožujka 2014.
GRAD CRES

7.

Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 29/09 i 14/13), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici 27. ožujka 2014. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU CRESU ZA 2013. GODINU

I.

Usvaja se izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2013. godinu (»Službene novine« br. 53/12 i 43/13).

Tekst Izvješća Gradonačelnika iz stavka 1. ove točke čini sastavni dio ovog zaključka.

II.

Ovaj zaključak i izvješće objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/14-1/2

Ur.broj: 2213/02-01-14-1

Cres, 27. ožujka 2014.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2013. godinu

Članak 1.

Sukladno Programu gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2013. godinu (»Službene novine«, br.53/12 i 43/13), a u okviru sredstava predviđenih Proračunom Grada Cresa za 2013. godinu do 31. prosinca 2013. godine realizirani su slijedeći radovi na izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture financirana je iz Proračuna Grada Cresa za 2013. godinu i to:

-za radove pod stavkom 1.2, 2.2. i 2.3. iz prihoda komunalnog doprinosa,

-za radove pod stavkom 1.1 iz prihoda povrata poreza na dohodak otočnim JLS ,

-za radove pod stavkom 4.1.i 4.2. iz prihoda prodaje građevinskog zemljišta.

Klasa: 363-02/14-01/2

Ur. broj: 2213/02-01-14-2

Cres, 27. ožujka 2014.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr