SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 8. Petak, 28. ožujka 2014.
GRAD CRES

6.

Temeljem odredbi članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87 /08 i 136/12) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine PGŽ« broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 27. ožujka 2014. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
PRORAČUNA GRADA CRESA
ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj proračuna Grada Cresa za 2013. godinu sadrži:

-ukupno ostvarene prihode u iznosu od 23.787.695,57 kn

-manjak prihoda iz 2012. godine 145.006,88 kn

-ukupno izvršene rashode u iznosu od 19.369.701,12 kn

-višak prihoda nad rashodima 4.272.987,57 kn

Članak 2.

Višak prihoda nad rashodima u iznosu od 4.272.987,57 kn rasporedit će se u proračun Grada Cresa za 2014. godinu prilikom donošenja Odluke o prvim izmjenama i dopunama proračuna Grada Cresa za sljedeće namjene:

1.Komunalne vodne građevine: 2.703.900,61 kn

2.Nerazvrstane ceste: 500.000,00 kn

3.Deponij Pržić: 275.085,32 kn

4.Cesta Skalnica: 160.000,00 kn

5.Održavanje pomorskog dobra 363.001,64 kn

6.Održavanje poslovnog i stambenog
(kulturna baština) 66.000,00 kn

7.Projektna dokumentacija 75.000,00 kn

8.Kanalizacija u Cresu 30.000,00 kn

9.Održavanje komunalne infrastrukture: 100.000,00 kn

Članak 3.

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja proračuna je opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja, Posebni dio proračuna, te obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda sa odgovarajućim izvještajima.

Članak 4.

Ovaj Godišnji izvještaj proračuna stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko- goranske županije.

Klasa: 400-01/14-1/11

Ur. broj: 2213/02-01-01-14-4
Cres, 27. ožujka 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik:
Marčelo Damijanjević, v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr