SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 8. Petak, 28. ožujka 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

58.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11 i 84/11 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12 i 82/13), članka 17. stavka 2. i članka 28. točke 16. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 8. sjednici održanoj 27. ožujka 2014. godine donijela je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju
Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U članku 3., stavku 1. Odluke o osnivanju Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 48/09 i 44/11) riječ: »sedamnaest« zamjenjuje se riječju: »devetnaest«.

U stavku 2., podstavku 3. riječ: »četiri« zamjenjuje se riječju: »pet«.

U stavku 2. iza podstavka 10. dodaje se novi podstavak 11. koji glasi:

»- jedan predstavnik Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Regionalnog ureda Rijeka«.

Članak 2.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da utvrdi i objavi pročišćeni tekst Odluke o osnivanju Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/2

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-14-29

Rijeka, 27. ožujka 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=885&mjesto=00001&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr