SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 7. Ponedjeljak, 24. ožujka 2014.
OPĆINA PUNAT

15.

Na temelju članak 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07 i 94/ 13), članka 14. Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića »Lastavica« (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 57/09) i članka 51. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) općinski načelnik Općine Punat donosi

ODLUKU
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Lastavica«

Članak 1.

Za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Lastavica« kao predstavnike Općine Punat - osnivača, imenuju se:

1. Alica Karabaić, Ruđera Boškovića 25, Punat

2. Maja Polonijo, Pod topol 2, Punat

3. Irena Žic - Orlić, Krčka 59, Punat

Članak 2.

Mandat izabranim članovima iz članka 1. ove Odluke traje 4 (četiri) godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-06/14-01/4

Ur. broj: 2142-02-02/1-14-2

Punat, 14. ožujka 2014.

OPĆINSKI NAČELNIK

Marinko Žic, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=884&mjesto=51521&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr