SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 7. Ponedjeljak, 24. ožujka 2014.
OPĆINA PUNAT

8.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Punat »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 3/13 i 19/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Punat na 9. sjednici održanoj 19. ožujka 2014. godine donosi

ZAKLJUČAK O USVAJANJU
IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2013. GODINI

Članak 1.

Usvaja se Izvješće Načelnika o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini.

Članak 2.

Tekst Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini prilog je ovom Zaključku.

Članak 3.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/1

Ur. broj: 2142-02-01-14-11

Punat, 19. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.,v.r.

Na temelju članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/ 04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13- Zakon o održivom gospodarenju otpadom i 153/13 - Zakon o gradnji) i članka 51. stavka 3. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/ 09 i 3/13 i 19/13-pročišćeni tekst), podnosim

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE U 2013. GODINI

Članak 1.

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini (»Službene novine PGŽ« 56/12 i 40/13) izvršen je u 2013. godini, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 080-02/14-01/1

Ur. broj: 2142-02-02/1-14-14

Punat, 13. ožujka 2014.

OPĆINSKI NAČELNIK

Marinko Žic, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=884&mjesto=51521&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr