SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 7. Ponedjeljak, 24. ožujka 2014.
OPĆINA PUNAT

7.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09, 13/ 13, 19/13 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Punat na 9. sjednici održanoj 19. ožujka 2014. godine donosi

ZAKLJUČAK
O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2013. GODINI

Članak 1.

Usvaja se Izvješće Načelnika o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini.

Članak 2.

Tekst Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini prilog je ovom Zaključku.

Članak 3.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/1

Ur. broj: 2142-02-01-14-10

Punat, 19. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.,v.r.

Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13- Zakon o održivom gospodarenju otpadom i 153/13 - Zakon o gradnji) i članka 51. stavka 3. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09, 13/ 13 i 19/13 - pročišćeni tekst), podnosim

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA
I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
U 2013. GODINI

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini (»Službene novine Primorsko- goranske županije« 56/12, 40/13) izvršen je u 2013. godini kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 080-02/14-01/1

Ur. broj: 2142-02-02/1-14-15

Punat, 13. ožujka 2014.

OPĆINSKI NAČELNIK

Marinko Žic, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=884&mjesto=51521&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr