SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 7. Ponedjeljak, 24. ožujka 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

48.

Na temelju članka 151. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13), članka 17. stavka 2. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe »Mali Kartec« Krk, članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 21. Poslovnika o načinu rada župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 41/ 09), župan Primorsko-goranske županije dana 17. ožujka 2014. godine, donio je

ODLUKU
o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća
Doma za starije i nemoćne osobe »Mali Kartec« Krk

I.

Za članove Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe »Mali Kartec« Krk, imenuju se:

1. Dragan Putica, ing., predstavnik osnivača,

2. Mladen Pavačić, dipl. oec., predstavnik osnivača,

3. Josip Brusić, dr.med. dent., predstavnik osnivača,

4. Gordana Savretić, predstavnica korisnika Doma.

II.

Mandat članova Upravnog vijeća iz točke I. ove Odluke je četiri (4) godine.

III.

Konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća održat će se u roku od trideset (30) dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

IV.

Danom stupanja na snagu ove Odluke dužnosti članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe »Mali Kartec« Krk razrješuju se predstavnici osnivača i korisnika Doma imenovani Odlukom o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe »Mali Kartec« Krk (KLASA: 022-04/10-01-25, URBROJ: 2170/1-05-01/6-10-13 od 21. lipnja 2010.) i Odlukom o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe »Mali Kartec« Krk (KLASA: 022-04/11-01/38, URBROJ: 2170/1-01-01/5-11-14 od 26. rujna 2011.).

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 022-04/14-01/10

Ur. broj: 2170/1-01-01/6-14-28

Rijeka, 17. ožujka 2014.

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr