SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 6. Četvrtak, 13. ožujka 2014.
OPĆINA RAVNA GORA

4.

Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/ 10, 25/12 i 68/12) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 12/13, 25/13 i 148/13), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 12. ožujka 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška
sredstava šumskog doprinosa za 2013. godinu

I.

Donosi se Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013. godinu.

II.

Izvješće klasa: 363-01/14-01/10, urbroj: 2112/07-03-14-1 od 27. veljače 2014. godine sastavni je dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/14-01/10

Ur. broj: 2112/07-01-14-3

Ravna Gora, 12. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica

Loren Kolenc, v. r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Klasa: 363-01/14-01/10

Ur. broj: 2112/07-03-14-1

Ravna Gora, 27. veljače 2014.

Općinski načelnik

Anđelko Florijan, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr