SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 6. Četvrtak, 13. ožujka 2014.
OPĆINA PUNAT

5.

Na temelju članka 51. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) općinski načelnik Općine Punat donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o imenovanju članova
Socijalnog vijeća

Članak 1.

U Odluci o imenovanju članova Socijalnog vijeća KLASA: 080-02/13-01/1, URBROJ: 2142-02-02/1-13-28 od 23. srpnja 2013. godine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/13) članak 1. stavak 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»Vesna Juzbašić, dipl. soc. radnica, članica«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 080-02/14-01/1

Ur. broj: 2142-02-02/1-14-11

Punat, 6. ožujka 2014.

OPĆINA PUNAT

Načelnik
Marinko Žic, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=883&mjesto=51521&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr