SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 6. Četvrtak, 13. ožujka 2014.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

18.

Na temelju članka 29. stavka 1. podstavka 5. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) i članka 31. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije«) Općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica donio je 31. siječnja 2013. godine sljedeću

ODLUKU
o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje
u Općini Malinska-Dubašnica

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se operativne snage i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Malinska-Dubašnica s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Članak 2.

Operativne snage zaštite i spašavanja Općine Malinska - Dubašnica su:

1.Stožer zaštite i spašavanja Općine Malinska - Dubašnica

2.Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Malinska - Dubašnica

3.Javna vatrogasna postrojba grada Krka

4.Policijska postaja Krk

5.Vatrogasna zajednica otoka Krka

6.Dom zdravlja PGŽ - ispostava Krk

7.Hitna medicinska pomoć Doma zdravlja Krk

8.Područna ambulanta opće medicine u Malinskoj

9.Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ

10.Gradsko društvo Crvenog križa grada Krk

11.Centar za socijalnu skrb Rijeka

12.Hrvatska gorska služba spašavanja - stanica Rijeka

13.Nacionalna središnjica za traganje i spašavanje na moru

14.Županijski operativni centar

15.Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka

Pravne osobe i ostali subjekti iz članka 1. ove Odluke određuju se kako slijedi:

1.Dubašnica d.o.o.

2.Ponikve d.o.o.

3.Trgovina Krk d.d. Malinska

4.GP Mikić d.o.o. Omišalj

5.GP Trumm d.o.o. Malinska

6.Dezinsekcija d.o.o.

7.DLS d.o.o Rijeka

8.IND EKO d.o.o. Rijeka

9.Rijekatank d.o.o. Rijeka

10.Lučka kapetanija Rijeka - Ispostava Malinska

11.Radio otok Krk d.o.o.

12.Autotrans d.o.o. Krk

13.Hrvatske šume d.o.o. - Uprava šuma Podružnica Senj - Šumarija Krk

14.Hrvatske vode VGO Rijeka

15.HEP d.d. - Elektroprimorje Rijeka - Pogon Krk

16.Županijska uprava za ceste PGŽ

17.Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb - ispostava Rijeka

18.Veterinarska stanica Crikvenica

19.Poljoprivredno savjetodavna služba PGŽ

20.Lovačko društvo Orebica Krk

21.Športsko ribolovno društvo »Lastavica« Malinska

22.Planinarsko društvo »Obzova« Njivice

Članak 3.

Pravnim osobama iz članka 2. ove Odluke dostavljaju se izvodi iz Plana zaštite i spašavanja za područje Općine Malinska-Dubašnica.

Pravne osobe iz članka 2. stavak 1. ove Odluke obavljaju poslove zaštite i spašavanja kao redovnu djelatnost i djeluju sukladno svojim operativnim planovima i Planu zaštite i spašavanja za područje općine Malinska-Dubašnica.

Pravne osobe iz članka 2. stavak 2. ove Odluke dobivanjem određene zadaće, stječu status sudjelovatelja u provedbi utvrđenih mjera zaštite i spašavanja na cjelokupnom području Općine Malinska - Dubašnica, te su dužne postupati u skladu s odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju.

Članak 4.

Prava i obveze operativne snage i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Malinska- Dubašnica utvrđene su Zakonom o zaštiti i spašavanju, Uredbom o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i spašavanja i Uredbom o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranih građana.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-01/13-01/1

Ur. broj: 2142/05-04-01/1-14-25

U Malinskoj, 29. siječnja 2014.

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

Općinski načelnik
Robert Anton Kraljić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=883&mjesto=51511&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr