SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 6. Četvrtak, 13. ožujka 2014.
OPĆINA BROD MORAVICE

6.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11 i 61/11, 27/13 i 02/14) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine PGŽ« broj 30/09, 35/09 i 16/13), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice, na sjednici održanoj 6. ožujka 2014. g., donosi

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine
Brod Moravice za financiranje političkih stranaka
Općinskog vijeća Općine Brod Moravice u 2014. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se iznos sredstava koja se u proračunu Općine Brod Moravice osiguravaju za redovno godišnje financiranje političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Brod Moravice izabranog na stranačkoj listi (u daljnjem tekstu sredstva), u visini od 13.230,00 kuna.

Raspodjela sredstava iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine.

Članak 2.

Pravo na redovito godišnje financiranje imaju političke stranke koje imaju vijećnika/cu u Općinskom vijeću Općine Brod Moravice.

Svakoj vijećnici u Općinskom vijeću, kao pripadnici podzastupljenog spola, pripada pravo na uvećanu naknadu u visini od 10%.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću Općine Brod Moravice, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerna broju njezinih članova u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća Općine Brod Moravice.

Za svakog člana Općinskog vijeća Općine Brod Moravice utvrđuje se iznos od 1.470,00 kuna.

Za svaku vijećnicu Općinskog vijeća Općine Brod Moravice kao pripadnicu podzastupljenog spola utvrđuje se iznos od 1.635,00 kuna.

Članak 3.

S obzirom na broj članova u Općinskom vijeću Općine Brod Moravice, u trenutku konstituiranja, političkim strankama pripadaju sredstva u sljedećim iznosima:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/14-01/01

Ur. broj: 2112-06-14-01-01

Brod Moravice, 6. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Branimir Svetličić, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr