SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 6. Četvrtak, 13. ožujka 2014.
OPĆINA BROD MORAVICE

2.

Na temelju članka 30. stavka Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36 /95, 70/97,128/ 99,57/00, 129/00,59/01, 26/03, 82/04,110/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 ,90/11, 150/11 i 144/12), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01,60/01,129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i 32. Statuta Općine Brod Moravice »Službene novine« broj 30/09,35/09 i 16/13), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj dana 6. ožujka 2014. godine donijelo je

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2013. godinu

I.

Ovim Izvješćem daje se prikaz ostvarenja izvora prihoda i utroška sredstava za gradnju objekata komunalne infrastrukture za 2013. godinu.

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Klasa: 363-01/14-01/06

Ur.broj: 2112-06-14-01-01

Brod Moravice, 6. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Branimir Svetličić, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr