SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 6. Četvrtak, 13. ožujka 2014.
GRAD CRIKVENICA

14.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 34/09-ispr. i 7/13) i članka 20. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/02 i 14/07), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 8. sjednici održanoj dana 13. ožujka 2014. godine donosi

RJEŠENJE
o izboru i imenovanju Gradskog
izbornog povjerenstva

I.

U Gradsko izborno povjerenstvo, koje će provoditi izbore za vijeća mjesnih odbora na području Grada Crikvenice, imenuju se:

1. SILVIO RATKOVIĆ, dipl. iur. - za predsjednika,

2. MARIJANA AHEL, dipl. iur. - za zamjenicu predsjednika,

3. MARKO VUKELIĆ, dipl. iur. - za člana,

4. RADISLAV BLAŽEVIĆ, dipl. iur. - za zamjenika člana,

5. LJUBICA MILETIĆ - DOMIJAN, prof. - za članicu,

6. mr. sc. VESNA CAR SAMSA- za zamjenicu članice.

II.

Gradsko izborno povjerenstvo: propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbi izbora, imenuje Izborno povjerenstvo, daje obvezne upute za rad Izbornom povjerenstvu, nadzire njihov rad, rješava prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova Vijeća.

Mandat članova Gradskog izbornog povjerenstva traje četiri godine od dana imenovanja.

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/14-01/15

Ur. broj: 2107/01-04/07-14-2

Crikvenica, 13. ožujka 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=883&mjesto=10003&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr