SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 6. Četvrtak, 13. ožujka 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

45.

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 41/09), Župan Primorsko-goranske županije dana 3. ožujka 2014. godine, donio je

PRAVILNIK
o dopuni Pravilnika o općim uvjetima dodjele
donacija, subvencija i pomoći iz
Proračuna Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Pravilniku o općim uvjetima dodjele donacija, subvencija i pomoći iz Proračuna Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 14/13), iza članka 15. dodaje se članak 15a koji glasi:

»Članak 15a)

U slučaju zahtjeva za odobrenjem donacija, subvencija ili pomoći iz Proračuna Primorsko-goranske županije za nepredviđene namjene, za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti, koriste se sredstva proračunske zalihe.

Upravno tijelo nadležno za poslove Župana po primitku zahtjeva za dodjelom subvencije, donacije ili pomoći iz stavka 1. ovog članka, isti će odmah proslijediti upravnom tijelu na čiji se djelokrug poslova odnosi zahtjev ili djelatnost podnositelja zahtjeva (u daljnjem tekstu: nadležno upravno tijelo).

Nadležno upravno tijelo dužno je zahtjev razmotriti sukladno uvjetima ovog Pravilnika te kriterijima i mjerilima iz posebnog pravilnika iz članka 6. stavak 3. ovog Pravilnika i svoje očitovanje s prijedlogom mogućeg postupanja ili obrazloženjem (ne)opravdanosti isplate donacije, subvencije ili pomoći iz proračunske zalihe dostaviti upravnom tijelu nadležnom za poslove Župana elektronskim putem u roku od 2 dana od dana zaprimanja zahtjeva odnosno od dana kada mu je zahtjev proslijeđen.

Konačnu odluku o dodjeli donacija, subvencija ili pomoći iz sredstava proračunske zalihe donosi Župan.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/14-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/6-14-29

Rijeka, 3. ožujka 2014.

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr