SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 5. Petak, 7. ožujka 2014.
OPĆINA OMIŠALJ

14.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11) i članka 49. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinska načelnica Općine Omišalj, donijela je 3. ožujka 2014. godine

PLAN
prijma u službu za 2014. godinu

I.

Utvrđuje se da je u Upravnom odjelu Općine Omišalj na dan 3. ožujka 2014. godine nepopunjeno sljedeće radno mjesto:

a)u Upravnom odjelu - Odsjeku za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

- Viši stručni suradnik 2 za prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo (1 izvršitelj)

Ostala radna mjesta, sistematizirana Pravilnikom o unutarnjem redu Općine Omišalj, KLASA: 011-01/14-01/1, URBROJ: 2142-06-10-01-1 od 28. veljače 2014. g. popunjena su na neodređeno vrijeme.

II.

Tijekom 2014. godine planira se prijam u službu na neodređeno vrijeme na sljedeće radno mjesto:

- Viši stručni suradnik 2 za prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo (1 izvršitelj)

III.

U 2014. godini ne planira se prijam u službu vježbenika.

IV.

Ovaj Plan objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/14-01/1

Ur. broj: 2142-06-14-01-2

Omišalj, 3. ožujka 2014..

OPĆINSKA NAČELNICA

mr. sc. Mirela Ahmetović, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr