SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 5. Petak, 7. ožujka 2014.
OPĆINA OMIŠALJ

12.

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-proč.tekst, 82/ 04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 6. ožujka 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/14) u članku 3. stavku 1. točki IV. riječi:« I2 i K1-2« brišu se.

Iza točke IV. dodaje se nova točka V. koja glasi:

»V. zona obuhvaća područje:

- poslovne zone označene kao I2 i K1-2«.

Točka V. postaje točka VI.

Članak 2.

Članak 5 mijenja se i glasi:

»Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa utvrđuje se po m3 građevine, po pojedinim zonama i po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture, određena u kunama, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/4

Ur. broj: 2142-06-14-01-3

Omišalj, 6. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr