SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 5. Petak, 7. ožujka 2014.
OPĆINA JELENJE

4.

Na temelju članka 76 st.4. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06) članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05 i 09/07) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Jelenje na sjednici održanoj 27. veljače 2014. godine donosi

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Jelenje
u športu za 2013. godinu

Članak 1.

Program javnih potreba u športu Općine Jelenje u 2013. godine usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Jelenje održanoj dana 20. prosinca 2012. godine, sa I Izmjenama programa javnih potreba u športu za 2013. godinu usvojenim na sjednici Općinskog vijeća Općine Jelenje održanoj dana 18. rujna 2013. godine.

Članak 2.

Program javnih potreba Općine Jelenje u športu za 2013. godinu ostvaren je kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 620-01/14-01/

Ur. broj: 2170-04-01-14-

Dražice, 27. veljače 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik:
Nikica Maravić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr