SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 5. Petak, 7. ožujka 2014.
GRAD OPATIJA

8.

Na temelju članka 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 29. Statuta Grada Opatije (SN PGŽ 25/09, 30/09, 7/13 i 17/13), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 24. 2. 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Opatije

Članak 1.

Planom mreže dječjih vrtića utvrđuju se dječji vrtići u kojima se obavlja djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja, objekti u kojima se provode programi predškolskog odgoja i obrazovanja, te razvoj mreže dječjih vrtića na području Grada Opatije.

Članak 2.

U Plan mreže dječjih vrtića Grada Opatije ulazi Dječji vrtić Opatija, Stubište Miroslava Krleže 1, čiji je osnivač Grad Opatija, a djeluje u objektima na području Grada Opatije (objekt Opatija - Stubište Miroslava Krleže 1, objekt Volosko - Katalinićeve stube 9, objekt Ičići - Liburnijska cesta 30 i objekt Veprinac - Stari grad 15) i na području Općine Lovran (objekt Lovran - Brajdice 13).

Članak 3.

Mreža dječjih vrtića Grada Opatije može se proširivati osnivanjem novih dječjih vrtića od strane svih zakonom predviđenih osnivača.

Na području Grada Opatije mogu se osnivati nove predškolske ustanove kojima Grad Opatija nije osnivač, ali

Grad Opatija ne preuzima obvezu sufinanciranja smještaja djece u tim ustanovama.

Mreža dječjih vrtića Grada Opatije može se proširivati otvaranjem novih odgojnih skupina u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe te materijalnim mogućnostima Grada Opatije, a sve u cilju planiranog obuhvata djece.

Članak 4.

Grad Opatija, kao osnivač Dječjeg vrtića Opatija, u svom proračunu osigurava sredstva za rad istog.

Članak 5.

Smještajni kapaciteti za djecu s područja Grada Opatije mogu se ostvarivati, u slučaju potrebe, i u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim jedinicama lokalne samouprave, a prema kriterijima utvrđenim posebnom odlukom.

Odluku iz stavka 1. ovog članka donosi gradonačelnik.

Članak 6.

Na području Grada Opatije planira se izgradnja novog objekta dječjeg vrtića koji bi u potpunosti udovoljavao uvjetima Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe.

Članak 7.

Ovaj Plan dostavlja se Primorsko-goranskoj županiji radi usklađivanja razvitka mreže dječjih vrtića na području Primorsko-goranske županije.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 601/01/13-01/03

Ur. broj: 2156/01-01-14-3

Opatija, 24. veljače 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr