SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 5. Petak, 7. ožujka 2014.
GRAD OPATIJA

6.

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (36/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 100/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 50/11, 144/12, 94/ 13 i 153/13) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 25/09, 30/09- ispravak i 7/13), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici od 24. veljače 2014. godine donosi

ODLUKU O DOPUNI
ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 31/2010) iza članka 5. dodaje se članak 5/a koji glasi:

»Članak 5/a.

(1) U postupku obračuna komunalnog doprinosa po rješenju o izvedenom stanju po Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama («Narodne novine«, br. 86/12) za zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 komunalni doprinos iznosi 10% iznosa propisanog člankom 2. ove Odluke, ako je podnositelj zahtjeva hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili član obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i pod uvjetom da je na dan 30. lipnja 2013. godine imao prebivalište na području Grada Opatije.

(2) Status hrvatskog branitelja dokazuje se potvrdom Ministarstva obrane odnosno Ministarstva unutarnjih poslova po odredbama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/ 09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13 i 149/13).

(3) Ako hrvatski branitelj ili član obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ozakonjuje više građevina, obračun komunalnog doprinosa po stavku 1. ovog članka može se primijeniti samo za jednu građevinu, po izboru obveznika plaćanja komunalnog doprinosa.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/10-01/14

Ur. broj: 2156/01-01-14-4

Opatija, 24. veljače 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr