SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 5. Petak, 7. ožujka 2014.
GRAD OPATIJA

5.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09), članka 6. i 42. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 125/ 11/) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/09, 30/09 i 7/13), Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj dana 24. veljače 2014. godine donosi

ODLUKU
o dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji
suvlasničkog dijela poslovnog prostora

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora (»Službene novine PGŽ«, broj 11/12, 50/12 i 39/13) iza članka 52. dodaje se članak 52.a koji glasi:

»Zakupcima poslovnih prostora koji su obveznici poreza na dohodak ili dobit, a nisu upisani u registar obveznika PDV-a odobrava se popust ugovorene zakupnine od 28 % za tekući mjesec u 2014. godini, počevši od mjeseca veljače, pod uvjetom da su podmirili sve dospjele obveze prema Gradu Opatija do isteka mjeseca koji prethodi mjesecu za koji se odobrava popust, a za mjesec prosinac popust iznosi 50%.

Zakupnici iz stavka 1. ovog članka obvezni su dostaviti izjavu kojom izjavljuju da su obveznici poreza na dohodak ili dobit i da nisu upisani u registar obveznika PDV-a.

Na zakupce iz stavka 1. ovog članka ne primjenjuje se popust ugovorene zakupnine iz članka 52. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora (»Službene novine PGŽ«, broj 11/12, 50/12 i 39/ 13).«

Članak 2.

Ova Odluka o dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/14-01/10

Ur. broj: 2156/01-01/01-14-1

Opatija, 24. veljače 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr