SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 5. Petak, 7. ožujka 2014.
GRAD MALI LOŠINJ

7.

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih (»Službene novine PGŽ-a« , broj 8/08) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ-a«, broj 26/ 09, 32/09-isp., 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 03. ožujka 2014. godine, donosi slijedeću

ODLUKU
o izboru članova Savjeta mladih Grada Malog Lošinja

1.

U Savjet mladih Grada Malog Lošinja izabiru se:

1. JELENA NADJ

2. KATARINA KOCIJAN

3. ELENA VODANOVIĆ

4. TATJANA SATALIĆ

5. MIA LOVRIĆ

6. MIA BAUMGARTEN

7. MARTA KOSANOVIĆ.

2.

Članovi Savjeta biraju se na vrijeme od dvije godine.

3.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/14-01/01

Ur.broj: 2213/01-01-14-5

Mali Lošinj, 3. ožujka 2014.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=882&mjesto=10005&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr