SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 4. Četvrtak, 27. veljače 2014.
OPĆINA OMIŠALJ

4.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 98/98, 137/99, 22/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 24. veljače 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

U Odluci o ukidanju statusa javnog dobra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 44/13), članak 1. mijenja se i glasi:

»Ukida se status javnog dobra nekretnini oznake k.č. 1763/4 k.o. Omišalj-Njivice površine 99 m2 i nekretnini oznake k.č. 1763/5 k.o. Omišalj-Njivice, površine 799 m2, a koje u naravi predstavljaju javni put.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/1

Ur. broj: 2142-06-14-01-3

Omišalj, 24. veljače 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Krešimir Kraljić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr