SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 4. Četvrtak, 27. veljače 2014.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

14.

Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) i članka 23. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici 19. veljače 2014. godine, donijelo je

DOPUNU PLANA
davanja koncesija na području Općine
Malinska-Dubašnica za 2014. godinu

Članak 1.

U članku 2. Plana davanja koncesija na području Općine Malinska - Dubašnica za 2014. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 50/13) (u daljnjem tekstu: Plan) iza točke 2. dodaje se nova 3. točka koja glasi:

3. Koncesija za obavljanje prijevoza putnika u javnom prometu na području Općine Malinska - Dubašnica

- planirani broj koncesija: jedna koncesija,

- rok na koji se koncesija planira dati: 1 godina,

- početak koncesije: 2014. godina

- procijenjena godišnja naknada za koncesiju iznosi 10.000,00 kuna,

- planirani rashodi od koncesije utvrđuju se u visini troškova provođenja postupka za davanje koncesije,

- pravni osnov za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12), Zakon o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) i Odluka o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 50/ 13).

Članak 2.

Ova Dopuna Plana stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/13-03/1

Ur. broj: 2142/05-01-14-11

Malinska, 19. veljače 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Zdenko Cerović, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=880&mjesto=51511&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr