SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 4. Četvrtak, 27. veljače 2014.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

12.

Na temelju članka 3., stavak 13., članka 11. stavak 2. i članka 15. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00, 59/01, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12 i 94/13) i članka 23. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj 19. veljače 2014. godine, donijelo je

IZMJENU I DOPUNU
Odluke o komunalnim djelatnostima
u Općini Malinska-Dubašnica

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/13 i 50/13) (u daljnjem tekstu: Odluka) u stavku 1. članka 2. mijenja se točka 8. i glasi:

»8. poslovi naplate parkiranja i poslovi premještanja i blokiranja nepropisno zaustavljenih vozila,«

Stavak 5. članka 2. Odluke mijenja se i glasi:

»(5) Pod održavanjem čistoće podrazumijeva se čišćenje javnih prometnih površina te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu.«

Stavak 7. članka 2. Odluke mijenja se i glasi:

»(7) Pod poslovima naplate parkiranja i poslovima premještanja i blokiranja nepropisno zaustavljenih vozila podrazumijeva se organizacija poslova naplate parkiranja na javnim parkiralištima i poslovi premještanja i blokiranja nepropisno zaustavljenih vozila sukladno posebnim propisima.«

Članka 4. Odluke mijenja se i glasi:

»Komunalne djelatnosti održavanja zgrada i objekata u javnoj funkciji, održavanja javnih površina i poslovi naplate parkirališta i poslovi premještanja i blokiranja nepropisno zaustavljenih vozila povjeravaju se na obavljanje trgovačkom društvu Dubašnica d.o.o. iz Malinske.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-14-8

Malinska, 19. veljače 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Zdenko Cerović, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=880&mjesto=51511&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr