SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 4. Četvrtak, 27. veljače 2014.
GRAD VRBOVSKO

4.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01. 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12 i 19/13) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 27/09., 31/01. - ispravak i 43/10 i 8/13) Gradskog vijeće Grada Vrbovskog na 6. sjednici 19. veljače 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke
o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola
u nastavnoj godini 2013./2014.

Članak 1.

U članku 3. Odluke dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Zbog subvencioniranja linije javnog prijevoza Vrbovsko-Karlovac od strane Grada Vrbovskog, a radi podmirenja neostvarenih prihoda prijevoznika, učenici koji svakodnevno putuju na toj liniji ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova prijevoza u iznosu od 30 % preostalog iznosa cijene mjesečne karte za autobus koji nije obuhvaćen Odlukom Vlade Republike Hrvatske o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a odredbe ove odluke primjenjivat će se od mjeseca veljače 2014. godine.

Klasa: 602-03/14-01-1

Ur. broj: 2193-01-01/14-01

Vrbovsko, 19. veljače 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik Gradskog vijeća
Šein Brinjak, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=880&mjesto=51326&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr