SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 4. Četvrtak, 27. veljače 2014.
GRAD NOVI VINODOLSKI

3.

Na temelju članka 5. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« RH 36/04, 63/08 i 133/13) i članka 44. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 12/13) Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski dana 28. 1. 2014. godine donosi

PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM
ZA 2014. GODINU

I.

Planom upravljanja pomorskim dobrom za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) određuje se redovno upravljanje pomorskim dobrom, sredstva za upravljanje pomorskim dobrom i popis djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Grada Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu: Grad) sa mikrolokacijama za obavljanje djelatnosti.

II.

Grad redovno upravlja pomorskim dobrom na svojem području.

Pod redovnim upravljanjem smatra se:

-briga o zaštiti pomorskog dobra,

-održavanje pomorskog dobra,

-posebna upotreba pomorskog dobra na temelju koncesijskog odobrenja.

Briga o zaštiti pomorskog dobra i održavanje pomorskog dobra provodi se sanacijom nastalih manjih oštećenja na pomorskom dobru (saniranje manjih pukotina na plažama na prostorima namijenjenim sunčanju, popravljanje ograda i ljestvi za ulaz u more i sl.), dohranjivanjem plaža sa dovozom pijeska i drugog materijala na način da se ne mijenja granica kopnenog i morskog dijela pomorskog dobra, čišćenjem i odvozom smeća, postavljanjem posuda za odlaganje smeća na prostorima namijenjenim sunčanju odnosno na plažama, postavljanjem tuševa, ograda i ljestvi za ulaz u more na plažama i sl.

Na dijelovima pomorskog dobra za koja je dodijeljena koncesija ili koncesijsko odobrenje za obavljanje određene djelatnosti na morskoj obali o zaštiti i održavanju pomorskog dobra brine se ovlaštenik koncesije odnosno korisnik koncesijskog odobrenja.

III.

Za zaštitu i održavanje pomorskog dobra određeno u točki II. stavak 3. ovog Plana koristit će se sredstva ostvarena od izdanih koncesijskih odobrenja i to za zaštitu, održavanje i saniranje plaža u Novom Vinodolskom, plaže u Klenovici (ispred kampa Zidinice) i Smokvici, kako slijedi:

1.Sanacija plaže
u Klenovici 40.000,00 kn (Proračunska stavka 5735)

2.Sanacija plaže
Crveni križ 40.000,00 kn (Proračunska stavka 5741)

3.Uređenje plaže
u Novom V. 100.000,00 kn (Proračunska stavka 5740)

4.Sanacija kupališta
Plitka draga u
Smokvici 180.000,00 kn (Proračunska stavka 5748)

5.Izrada izvedbene
dokumentacije i
troškovnika 150.000,00 kn (Proračunska stavka 5748)

IV.

Na pomorskom dobru na području Grada Novi Vinodolski utvrđuju se slijedeće djelatnosti sa mikrolokacijama za izdavanje koncesijskih odobrenja:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

VI.

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2014. godinu stupa na snagu danom dobivanja Potvrde Primorsko- goranske županije, Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze i isti će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Grafički dio Plana nije predmet objave.

Klasa: 342-01/14-01/1

Ur. broj: 2107/02-04-14-3

Novi Vinodolski, 28. siječnja. 2014.

GRADONAČELNIK
Oleg Butković, dipl. ing.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=880&mjesto=51250&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr