SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 4. Četvrtak, 27. veljače 2014.
GRAD MALI LOŠINJ

2.

U skladu sa člankom 16., člankom 22., člankom 31. Odluke o organizaciji prometa na području Grada Mali Lošinj (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 38/10, 10/11, 8/13 i 18/13.), Gradonačelnik Grada Malog Lošinja, temeljem zajedničkog prijedloga Upravnog odjela i Lošinj usluga d.o.o. dana 20. veljače 2014. godine, donio je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni općih uvjeta o javnim parkiralištima
na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja
i visini naknade za parkiranje

Članak 1.

U Općim uvjetima o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje u daljem tekstu Opći uvjeti (»Službene novine PGŽ« broj 22/2013 i 24/2013) u članku 4., stavku 1. na popisu parkirališta za parkiralište Škverić i parkiralište Veli Lošinj-gore riječ »zatvoreno »mijenja se s riječi« otvoreno«

Članak 2.

Stavak 1. članka 6. mijenja se i sada glasi:

»Naknada za parkiranje vozila na javnim parkiralištima plaća se ovisno o parkiralištu i vremenu parkiranja (sezona ili izvan sezone) sukladno prikazu kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 9.

Ove Izmjene stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 340-01/14-01/07

Ur. broj: 2213/01-01-14-1

Mali Lošinj, 20. veljače 2014.

Gradonačelnik
Gari Cappelli, ing., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr