SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 4. Četvrtak, 27. veljače 2014.
GRAD DELNICE

4.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), članka 17. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 28/09, 41/09, 11,03 i 20/03 - pročišćeni tekst),) i Odluke gradonačelnika Klasa: 350-03/13-01/04, Ur.broj:2112-01-30-10- 13-11 od 24. veljače 2014. Grad Delnice kao nositelj izrade Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja turističko-ugostiteljske namjene T2-3 Male Polane objavljuje

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
TURISTIČKO - UGOSTITELJSKE NAMJENE
T2-3 MALE POLANE

1.Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja turističko - ugostiteljske namjene T2-3 Male Polane

2.Javna rasprava održat će se u razdoblju od od 10. ožujka 2014. do 25. ožujka 2014.

3.Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja ugostiteljsko - turističke namjene T2-3 Male Polane biti će izložen na javni uvid u zgradi Gradske uprave, Delnice, Trg 138.brigade HV 4, u prostoriji Male vijećnice I kat, svaki radni dan od 7,00 do 15,00 sati

4.Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja turističko - ugostiteljske namjene T2-3 Male Polane održat će se 14. ožujka 2014. u 13,30 sati, u velikoj vijećnici Gradske uprave, Delnice, Trg 138. brigade HV4.

5.Očitovanje, primjedbe i prijedlozi na prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja turističko - ugostiteljske namjene T2-3 Male Polane mogu se davati cijelo vrijeme tijekom trajanja javne rasprave do zaključno 25. ožujka 2014.

6.Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi u skladu s člankom 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji je slijedeći:

-Nadležna tijela i osobe određene posebnim propisima koje su dale podatke za izradu prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja turističko - ugostiteljske namjene T2-3 Male Polane iz svog djelokruga dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do roka određenog u ovoj objavi. U protivnom smatrat će se da nemaju primjedbi,

-Građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja ugostiteljsko - turističke namjene T2- 3 Male Polane, mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog plana izloženog na javnom uvidu, postavljaju pitanja, daju primjedbe i prijedloge u zapisnik na javnom izlaganju ili upućuju nositelju izrade plana pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi.

-Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom s adresom podnositelja i u roku dostavljeni nositelju izrade plana - Gradu Delnicama, Delnice, Trg 138. brigade HV 4, u protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Klasa: 350-03/13-01/05
Ur. broj: 2112-01-30-10-14-11
Delnice, 24. veljače 2014.

Gradonačelnik
Ivica Knežević, dipl. iur., v.r


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr