SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 4. Četvrtak, 27. veljače 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

11.

Na temelju članka 143. stavka 1. točke 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst i 94/ 13), točke III. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2014. godini (»Narodne novine« broj 7/14), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 7. sjednici održanoj 27. veljače 2014. godine, donijela je

PLAN
rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
za srednje školstvo za 2014. godinu

Članak 1.

Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za srednje škole za 2014. godinu planiraju se rashodi za kapitalne projekte i rashodi za nabavu opreme u srednjim školama.

Plan rashoda za kapitalne projekte iskazan je u tabelarnom prikazu u Tablici 1.-SŠ (Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za srednje škole za 2014. godinu) , a Plan rashoda za nabavu opreme iskazan je u tabelarnom prikazu u Tablici 2.-SŠ (Operativni plan opremanja srednjih škola za 2014. godinu), koje čine sastavni dio ovoga Plana rashoda.

Članak 2.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije da tijekom godine svojim odlukama izvrši preraspodjelu sredstava prema korisnicima.

Članak 3.

Ovaj Plan rashoda stupa na snagu prvi dan od dana njegove objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/1

Ur. broj: 2710/1-01-01/5-14-23

Rijeka, 27. veljače 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v. r.

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr