SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 3. Ponedjeljak, 10. veljače 2014.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

10.

Temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine PGŽ« broj: 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici, održanoj dana 6. veljače 2014. godine, donosi

ODLUKU
o dopuni Odluke o davanju u zakup javne površine

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup javne površine (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 8/05 i 6/11) iza članka 9. dodaje se novi članak 9.a koji glasi:

»Članak 9.a

Javna površina može se dati na korištenje uz uvjet:

-da zauzimanje određene javne površine ne ugrožava sigurnost i redovan protok sudionika u prometu,

-da se u prethodnom korištenju iste ili druge javne površine, potencijalni zakupnik nije ponašao suprotno odredbama propisa o komunalnom redu i javnom redu i miru na području Općine Malinska-Dubašnica,

-da je potencijalni zakupnik iste ili druge javne površine uredno i na vrijeme plaćao sve obveze po osnovi korištenja javne površine i koristio javnu površinu u skladu s uvjetima iz odobrenja,

-da potencijalni zakupnik nema dugovanja prema Općini Malinska-Dubašnica po osnovi poreza, doprinosa, naknada i drugih prihoda koji su zakonom ili drugim propisima utvrđeni kao prihod Općine Malinska-Dubašnica.«

Članak 2.

Ova dopuna Odluke stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-02/1

Ur.broj: 2142/05-01-14-6

Malinska, 6. veljače 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=879&mjesto=51511&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr