SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 3. Ponedjeljak, 10. veljače 2014.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

9.

Na temelju članka 3. Odluke o davanju u zakup javnih površina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/05 i 6/11) i 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska- Dubašnica, na sjednici održanoj dana 6. veljače 2014. godine, donijelo je

PLAN
lokacija za postavu privremenih objekata

I.

Utvrđuju se lokacije za postavljanje privremenih objekata na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta, na području Općine Malinska-Dubašnica, kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

II.

Lokacije koje su nakon postupka javnog natječaja ostale upražnjene dodjeljuju se izravnom pogodbom uz zakupninu u visini početne cijene iz natječaja.

III.

Objekti koji se daju u zakup bez provedbe javnog natječaja temeljem odredbe članka 7. stavak 4. Odluke o davanju u zakup javne površine, plaćaju zakup na temelju Odluke o porezu na javne površine.

IV.

Detaljnu dispoziciju i uvjete uređenja pojedinog prodajnog mjesta utvrđuje Općinski načelnik za svaku pojedinu lokaciju zasebno u koju svrhu se može odabrati tipske privremene objekte, naprave i elemente za formiranje prodajnog mjesta.

V.

Ovaj Plan lokacija za postavu privremenih objekata stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Stupanjem na snagu ovog Plan lokacija za postavu privremenih objekata stavlja se van snage Plan lokacija za postavu privremenih objekata (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/13).

Važeći ugovori o zakupu zaključeni prema dosadašnjem Plan lokacija za postavu privremenih objekata ostaju na snazi do isteka zakupa.

Klasa: 021-05/14-02/1

Ur.broj: 2142/05-01-14-5

Malinska, 6. veljače 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=879&mjesto=51511&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr