SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 3. Ponedjeljak, 10. veljače 2014.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

8.

Na temelju članka 30. i 35. do 38. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/ 01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 - Odluka USRH, 73/08 i 25/12), a vezano na odredbu članka 42. stavak 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (»Narodne novine« broj 59/01) i na temelju članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska- Dubašnica, na sjednici održanoj 6. veljače 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o porezu na kuće za odmor

Članak 1.

U Odluci o porezu na kuće za odmor (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 6/02 i 43/13) (u daljnjem tekstu: Odluka) članak 6. mijenja se i glasi:

(1) Poslove oko utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe poreza na kuće za odmor vrši Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska - Dubašnica.

(2) Glede razreza, naplate, žalbe, obnove postupka, zastare, i drugih postupovnih odredaba pri plaćanju poreza na kuće za odmor shodno se primjenjuju propisi o porezu na dohodak.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-02/1

Ur.broj: 2142/05-01-14-4

Malinska, 6. veljače 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=879&mjesto=51511&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr