SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 3. Ponedjeljak, 10. veljače 2014.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

7.

Na temelju članka 58. stavka 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 138/06, 152/08, 43/09, 88/10, 50/12 i 80/13) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 6. veljače 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o ugostiteljskoj djelatnosti

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se: raspored, početak i završetak radnog vremena u ugostiteljstvu; kriteriji za drugačiji raspored, početak i završetak radnog vremena za pojedine ugostiteljske objekte; prostore na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga.

Članak 2.

Radno vrijeme propisano ovom Odukom predstavlja obvezno radno vrijeme za sve ugostiteljske objekte na području Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 3.

Za ugostiteljske objekte utvrđuje se, ovisno o skupinama objekta, slijedeće radno vrijeme:

-za ugostiteljske objekte iz skupine »Restoran« i »Barovi« od 06.00 do 1.00 sat svakim danom, osim petkom, subotom i nedjeljom kada vrijedi radno vrijeme od 06.00 do 02.00 sata uz uvjet da se izvan zvučno izoliranog zatvorenog prostora ne pušta i ne proizvodi muzika iza 24.00 sata.

-za ugostiteljske objekte iz skupine »Barovi« koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima, samo u zatvorenim prostorima, od 21.00 do 04.00 sata tijekom cijele godine.

-za ugostiteljske objekte iz skupine »Restorani« i »Barovi« koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja od 00.00 do 24.00 sata tijekom cijele godine.

Članak 4.

Općinski načelnik može na zahtjev ugostitelja, a na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela, za pojedine ugostiteljske objekte rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od radnog vremena propisanog odredbama ove Odluke, radi organiziranja prigodnih proslava (Nove godine,svadbi, maturalnih zabava, i sličnih događanja) pod uvjetom da za ugostitelja koji posluje u navedenom objektu nije donesena mjera ranijeg završetka radnog vremena ili da nije pokrenut postupak za skraćenje radnog vremena.

Članak 5.

Reproducirana glazba ili glazba u živo u naselju ne smije preći dozvoljenu razinu buke određenu posebnim propisom.

Članak 6.

Načelnik Općine Malinska-Dubašnica može, za pojedine ugostiteljske objekte, rješenjem najduže za 2 sata odrediti raniji završetak radnog vremena od radnog vremena propisanog odredbama ove Odluke, odnosno Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ukoliko Općini Malinska-Dubašnica pristignu prijave nadležnih službi o nepoštivanju radnog vremena propisanog ovom Odlukom, ili prijave nadležne policijske postaje o učestalom remećenju javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu i u njegovoj neposrednoj blizini, odnosno ako je ugostiteljski objekt predmet učestale prijave stanovnika u smislu nepoštivanja važećih zakona i odluka.

Članak 7.

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata u kiosku i sličnim napravama opremljenim za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga određuje se u vremenu od 07.00 do 24.00 sata.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine »Objekti jednostavnih usluga« za vrijeme održavanja manifestacija pod pokroviteljstvom Općine Malinska-Dubašnica ili Turističke zajednice Općine Malinska-Dubašnica utvrđuje općinski načelnik.

Ugostiteljski objekti iz prethodnog stavka koji se postavljaju u svrhu pružanja ugostiteljskih usluga prilikom organiziranih manifestacija, sajmova ili priredbi, mogu biti smješteni na prostorima koje svojom Odlukom utvrdi općinski načelnik.

Članak 8.

Suglasnosti ishodovane za drugačije radno vrijeme temeljem Oluke o ugostiteljskoj djelatnosti (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/07 i 14/11) prestaju važiti danom stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 9.

Ova odluka stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/07 i 14/11).

Klasa: 021-05/14-02/1

Ur.broj: 2142/05-01-14-3

Malinska, 6. veljače 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=879&mjesto=51511&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr