SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 3. Ponedjeljak, 10. veljače 2014.
OPĆINA KOSTRENA

10.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09), članka 20. Odluke o uvjetima,načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Kostrena (»Službene novine« broj 54/09.) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske župa nije« broj 26/09), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici 30. siječnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju najpovoljnijeg ponuditelja za zamjenu
nekretnine dio k.č. broj 2202/1 i dio k.č. broj 2201/1 u površini od 814m2 u vlasništvu Općine Kostrena za
zemljište u vlasništvu fizičke osobe k.č. nekretninu
označenu broj 4465 od 468m2 k.č. broj 3967 od 106m2
i k.č. broj 2267 od 268m2 k.o. Kostrena-Lucija

1. Prihvaća se zamjena nekretnina u k.o. Kostrena- Lucija na način da:

A) Općina Kostrena daje u posjed i vlasništvo VRANIĆ DUŠKU iz KOSTRENE, Rožmanići 65, dio k.č. broj 2202/ 1 i dio k.č. broj 2201/1 u površini od 814m2 u vlasništvu Općine Kostrena za zemljište u vlasništvu fizičke osobe k.č. broj 4465 od 468m2 k.č. broj 3967 od 106m2 i k.č. broj 2267 od 268m2 k.o. Kostrena-Lucija

B) Tržišna vrijednost zemljišta u vlasništvu Općine Kostrena iznosi 81.400, 00 EUR u protuvrijednosti kuna, a tržišna vrijednost zemljišta u vlasništvu Duška Vranića 86.080,00 EUR u protuvrijednosti kuna.

C) Duško Vranić odriče sa prava potraživanja tržišne vrijednosti u svoju korist.

2. Duško Vranić i Općina Kostrena zaključiti će o zamjeni nekretnina koji će sadržavati bitne sastojke ugovora sa klauzulom uknjižbe prava vlasništva, nakon što parcelacioni elaborat o cijepanju k.č. u vlasništvu Općine Kostrena bude proveden u zemljišnoj knjizi.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/14-01/3

Ur. broj: 2170-07-01-14-12

Kostrena, 30. siječnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Gordana Vukoša, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr