SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 3. Ponedjeljak, 10. veljače 2014.
GRAD CRIKVENICA

3.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12), te članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 34/09-ispr. i 07/ 13) Gradsko vijeće Grada Crikvenice na 7. sjednici održanoj 10. veljače 2014. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Crikvenice

Članak 1.

U tekstu Poslovnika Gradskog vijeća Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/ 09 i 15/13) termin »upravni odjel« zamjenjuje se terminom »upravno tijelo«.

Članak 2.

Članak 4. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Političke stranke su dužne o sklopljenom sporazumu odnosno postignutom dogovoru obavijestiti upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za Vijeće i gradonačelnika.«

Članak 3.

Članak 84. stavak 7. mijenja se i glasi:

»Članove Vijeća proziva i glasove prebrojava predsjedniku Gradskog vijeća službenik upravnog tijela koje obavlja stručne poslove za Vijeće.«

Članak 4.

Članak 86. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Glasačke listiće priprema službenik iz članka 84. stavka 7. ovog Poslovnika.«

Članak 5.

Članak 87. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Broj glasačkih kutija i mjesta na koje će se postaviti određuje službenik iz članka 84. stavka 7. ovog Poslovnika.«

Članak 6.

U članku 98. stavku 2. »Upravni odjel zadužen za administrativne poslove i rad Vijeća« zamjenjuje se sa »Upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za Vijeće.«

Članak 7.

Poglavlje XVI. Upravni odjel za lokalnu samoupravu i opće poslove i članak 104. brišu se.

Članak 8.

Ove Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/14-01/01

Ur. broj: 2107/01-04/03-14-4

Crikvenica, 10. veljače 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Lovorko Gržac, ing., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=879&mjesto=10003&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr