SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 3. Ponedjeljak, 10. veljače 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

1.

Na temelju članka 74. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09), članka 28. točka 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09 i 9/13) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 38. sjednici održanoj 9. travnja 2013. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o utvrđivanju lučkog područja u
lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 7/99, 20/01, 14/03, Klasa: 022-04/08-03/33, Urbroj: 2170/1-1-05-01/6-08-09 od 13. studenog 2008.) članak 24. mijenja se i glasi:

»Članak 24.

Lučko područje luke luke Klenovica na dijelu k.o Ledenice, čini poligon točaka od 1 do 35 od čega se na kopnenu granicu lučkog područja odnose točke od 1 do 32, dok morsku granicu lučkog područja, zajedno sa točkama 1 i 32 koje se nalaze na morskoj obali, čine točke od 33 do 35, sve kako je i označeno u grafičkom prilogu granice lučkog područja, slijedećim koordinatnim točkama iskazanim u metrima u Gauss-Krugerovoj projekciji:«

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu po dobivanju suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, nakon čega će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-13-58

Rijeka, 9. travnja 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Ingo Kamenar, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr