SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 2. Petak, 31. siječnja 2014.
GRAD VRBOVSKO

1.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11) gradonačelnik Grada Vrbovskog donosi

PLAN
prijma u službu Grada Vrbovskog za 2014. godinu

I.

Ovim Planom prijma u službu (kratkoročni plan) utvrđuje se prijam službenika i namještenika u službu Grada Vrbovskog u 2014. godini.

II.

Plan prijma u službu u Grada Vrbovskog sadrži:

- stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima Grada Vrbovskog,

- potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme.

III.

U upravnim tijelima Grada Vrbovskog na dan 1. siječnja 2014. godine zaposleno je:

- 13 službenika

- 4 namještenika.

U upravnim tijelima nije postignuta razmjerna zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine koji prema popisu stanovnika iz 2011. godine čine 35,22% od ukupnog broja stanovnika, jer je zaposleno 5 odnosno 29,41% zaposlenika srpske nacionalnosti.

IV.

U gradskim tijelima temeljem planiranih sredstava u Proračunu Grada Vrbovskog za 2014. godinu, te Pravilnikom o unutarnjem redu gradske uprave Grada Vrbovskog KLASA: 023-01/14-01-1 URBROJ: 2193-01-02/14-1 od 2. siječnja 2014. godine i broja sistematiziranih planira se popuniti potreban broj službenika odnosno namještenika i to

a) na neodređeno vrijeme:

- 2 službenika visoke stručne spreme

V.

Na temelju ovog Plana slobodno radno mjesto popunjava se putem javnog natječaja ili bez provođenja javnog natječaja prijmom u službu osobe zaposlene u državnom tijelu, pravnoj osobi s javnim ovlastima ili upravnom tijelu Grada Vrbovskog ili druge lokalne jedinice, te u drugim slučajevima propisanim zakonom.

U tekstu javnog natječaja navest će se da u upravnim tijelima gradske uprave nije osigurana zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, da su kandidati u prijavi na natječaj odnosno oglas dužni se pozvati na to pravo, te da pripadnik nacionalne manjine ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

VI.

Plan prijma u službu stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 112-01/14-01-2

Ur. broj: 2193-01-02/14-1

Vrbovsko, 14. siječnja 2014.

Gradonačelnik

Dražen Mufić, dipl. ing., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=878&mjesto=51326&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr