SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 2. Petak, 31. siječnja 2014.
GRAD CRIKVENICA

2.

Između Grada Crikvenice, Ulica kralja Tomislava 85, Crikvenica (u daljnjem tekstu: Poslodavac) kojeg zastupa gradonačelnik Damir Rukavina

i

Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske, Sindikalne podružnice djelatnika u Gradskoj upravi Grada Crikvenice (u daljnjem tekstu: Sindikat), kojeg zastupa glavna sindikalna povjerenica Sindikalne podružnice SSKH Crikvenice, Snežana Sikirić

sklopljen je dana 29. siječnja 2014. godine

III. ANEKS KOLEKTIVNOG UGOVORA
ZA ZAPOSLENE U GRADSKOJ UPRAVI
GRADA CRIKVENICE

Članak 1

Članak 50. Kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Crikvenice (»Službene novine primorsko-goranske županije« broj 20/09, 5/10 i 42/10) mijenja se i glasi:

»Zaposlenik ima pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim odnosno mjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka.

Naknada za troškove prijevoza se isplaćuje zajedno sa isplatom plaće za prethodni mjesec, a najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. Iznos naknade za prijevoz na posao i s posla umanjuje se sukladno danima kada zaposlenik nije radio i kada je koristio službeni automobil za odlazak ili dolazak s posla o čemu se vode odgovarajuće evidencije.

Zaposlenik koji ima mjesto stanovanja različito od mjesta rada ima pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla u visini cijene karte od 30 kupona na način da se ista preračunava u cijenu koštanja pojedinačnog dolaska na posao i odlaska s posla, te naknadu u visini cijene mjesečne karte javnog gradskog prijevoza za mjesni prijevoz.

Zaposlenik koji ima mjesto stanovanja u mjestu rada ima pravo na naknadu u visini cijene mjesečne karte javnog gradskog prijevoza za mjesni prijevoz.

Ako zaposlenik ima pravo korištenja privatnog automobila u službene svrhe, nadoknadit će mu se troškovi u najvećem iznosu na koji se, prema propisima, ne plaća porez.

Kada će zaposlenik koristiti privatni automobil u službene svrhe određuje rukovoditelj odjela.«

Članak 2.

Ugovorne strane suglasne su da sve ostale odredbe Ugovora ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

U znak pristanka ugovorne strane vlastoručno potpisuju ovaj III. Aneks kolektivnog Ugovora za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Crikvenice.

Ovaj Aneks Kolektivnog ugovora stupa na snagu danom potpisivanja, a primjenjuje se od 1. prosinca 2013. godine.

Ovaj Aneks ugovora bit će objavljen na oglasnoj ploči Grada Crikvenice i u službenom glasilu.

Klasa: 112-01 /14-01/04

Ur. broj: 2107/01-04/01-14-3

Crikvenica, 29. siječnja 2014.

ZA GRAD ZA SAMOSTALNI SINDIKAT
CRIKVENICU RADNIKA U KOMUNALNIM
I SRODNIM DJELATNOSTIMA
Gradonačelnik                   Sindikalna povjerenica
Damir Rukavina, v. r.     Snežana Sikirić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=878&mjesto=10003&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr