SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 52. Utorak, 24. prosinca 2013.
GRAD KRK

58.

Na temelju članka 28. stavak 1. i stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/ 95., 109/95., 21/96., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 153/09., 49/ 11., 84/11., 90/11., 144/12. i 94/13.) članka 1. Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini (»Službene novine Primorsko goranske županije, broj 56/12.) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09., 41/09. i 13/13.), Gradsko vijeće Grada Krka na sjednici održanoj 20. prosinca 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o I. izmjeni Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2013. godini

Članak 1.

Opisni iskaz izvora sredstava i namjene sredstava iz Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 56/12) zamjenjuje se tabelom koja je prilog i sastavni dio ove I. Izmjene Programa i glasi:

*vidi Tabelu 1. u prilogu*

Članak 2.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 6.680.000,00 kuna.

Članak 3.

Ova I. izmjena Programa stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/13-01/23

Ur. broj: 2142/01-01-13-3

Krk, 20. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Josip Staničić, v. r.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=874&mjesto=51500&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr