SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 52. Utorak, 24. prosinca 2013.
GRAD KRK

53.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95., 109/95., 21/ 96., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 144/12. i 94/13.) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09., 41/09. i 13/13.), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 20. prosinca 2013. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2014. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavka opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Krka ( u daljnjem tekstu: Grad) za 2014. godinu za:

-javne površine,

-nerazvrstane ceste,

-groblja,

-javnu rasvjetu.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

II. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA, NERAZVRSTANIH CESTA, GROBLJA I JAVNE RASVJETE

Članak 2.

Građenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

-prihod od komunalnog doprinosa
za 2014. god
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000.000,00 kn

-prihod od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada...400.000,00 kn

-prihod od koncesija
(parkiralište/groblje)
. . . . . . . . . . . . . . . . 400.000,00 kn

-prihod od donacija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00 kn

UKUPNO: 6.810.000,00 kn

a.) Javne površine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216.750,00 kn

-nastavak izgradnje oborinske kanalizacije
u dijelu ul. Krčkih iseljenika u
Krku - poz. 3157
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128.750,00 kn

-izgradnja upojnog bunara u dijelu
Odvojka Crikveničke ul. u Krku
- poz. 3157
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00 kn

-uređenje javne površine oko košarkaškog
igrališta u naselju Pinezići
- poz. 3211
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000,00 kn

-uređenje dječjeg igrališta u naselju
Skrbčići - poz. 3211
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000,00 kn

-nabava opreme za dječja igralište u
naselju Žgaljići - poz. 3211
. . . . . . . . . . . 20.000,00 kn

-dobava i postava autobusne čekaonice
u naselju Brusići - poz.3141
. . . . . . . . . . . .26.000,00 kn

b.) Nerazvrstane ceste - poz. 3133 . . . . . 4.981.250,00 kn

-sufinanciranje izgradnje - rekonstrukcije
ŽC 5125 na dionici Dunat - Punat -
poz. 3133.6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000,00 kn

-otkup zemljišta za javno parkiralište ispod
Javne vatrogasne postrojbe u Krku -
poz. 3181.3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000,00 kn

-otkup zemljišta uz zaobilaznicu -
poz. 3181.2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000,00 kn

-asfaltiranje prometnice u DPU areal
»Skomeršić« (odvojak Ul. Ivana
Meštrovića) L = 145,09 m, 812,00 m
2........209.000,00 kn

-asfaltiranje Odvojka Crkveničke ul. u
Krku L = 88,19 m, 485,00 m
2 . . . . . . . . 120.000,00 kn

-asfaltiranje Odvojka Ul. Lina Bolmarčića
u Krku L = 90,00 m, 495,00 m
2 . . . . . . 102.000,00 kn

-asfaltiranje odvojka Ul. Sv. Ivana u Krku
- pristupna cesta za Teri trgovinu
L = 60,00 m, 340,00 m
2 . . . . . . . . . . . . . . 60.000,00 kn

-sufinanciranje asfaltiranja dijela ul.
Mate Balote u Krku L = 150,00 m,
825,00 m
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.000,00 kn

-asfaltiranje ul. Brajutovci u naselju
Kornić, L = 100 m, 400,00 m
2 . . . . . . . . . 65.000,00 kn

Otkup građevinskog zemljišta
- poz. 3128
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000,00 kn

Ovrha po sudskoj presudi za plaćanje
građevinskog zemljišta - poz. 2107.1
. . . 3.001.250,00 kn

c.) Groblja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700.000,00 kn

-Gradsko groblje Krk - izgradnja novih
grobnih niša - 150 kom - poz. 3136
. . . . 500.000,00 kn

-Mjesno groblje Vrh (izgradnja
mrtvačnice - II faza) - poz. 3182
. . . . . . 120.000,00 kn

-Mjesno groblje Kornić (rekonstrukcija
i uređenje postojećeg objekta mrtvačnice)
- poz. 3182
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.000,00 kn

d.) Javna rasvjeta - poz. 3139 . . . . . . . . . . 360.000,00 kn

Krk - Ul. A. B. Šimića

a.) temelj za stup JR - 1 kom, . . . . . . . . . . . . . . 1.000,00

b.)pocinčani Fe stup h = 5,5 m - kom 1
(preseljenje svjetiljke Evoluta 150 NaVt iz
Ul. Ježevac u Krku - 1 kom)
. . . . . . . . . . . . 2.900,00

Krk - Ul. Mate Balote

a.)iskop i zatrpavanje kanala - 4 m, temelj
za stup JR - 4 kom,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500,00

b.)pocinčani Fe stup h = 5,5 m - kom 2
(preseljenje svjetiljki Evoluta 150 NaVt
iz naselja Kornić - 2 kom)5.800,00

Krk - Vršanska ul. (od »Krkplastike« prema Ul. Borik)

a.)temelj za stup JR - 2 kom, kabel PPOOA 4 x 10 mm2 - 10 m, Cu uže 50 mm2 - 5 kg, kabelska
spojnica - 4 kom
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500,00

b.)pocinčani Fe stup h = 5,5 m - kom 2
(preseljenje svjetiljki Evoluta 150 NaVt iz
naselja Milohnići - 2 kom)
. . . . . . . . . . . . . . 5.800,00

Krk - Ul. Lovorik

a.)temelj za stup JR - 2 kom, kabel PPOOA 4 x 10 mm2 - 10 m, Cu uže 50 mm2 - 5 kg, kabelska spojnica - 4 kom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500,00

b.)pocinčani Fe stup h = 5,5 m - kom 2
(preseljenje svjetiljki Evoluta 150 NaVt iz naselja Milohnići - 2 kom)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.800,00

Krk - Šetnica između hotela Koralj i hotela Dražica

a.)skidanje stare boje s postojećih stupova i farbanje postojećeg stupa dvokomponentnom sivom bojom - kom 6 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.750,00

b.)nabava i montaža razvodnih pločica RPO - 4 u postojećim stupovima JR, spajanje kablova, ožičenje stupa i montaža postojećih svjetiljki Tivoli (preseljenje iz naselja Kornić) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.375,00

Krk - Ul. Ježevac

a.)nabava i postava LED svjetiljki 35W za cestovnu rasvjetu - MJERA T1 - L35 (prema opisu iz stavke 1.1 Studije o rekonstrukcji JR Grada Krka od svibnja 2013.) - 6 kom sa pocinčanim Fe stupom h = 5,5 m -4 kom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.780,00

Krk - Ul. Narodnog preporoda

Dionica: od obiteljske kuće Čudić do raskrižja za Ul. Mate Balote

a.)temelj za stup JR - 1 kom, kabel PPOOA 4 x 25 mm2 - 35 m I Cu uže 50 mm2 - 15 kg . . . . . . . . . 4.800,00

b.)svjetiljka Siteco CX 200 ravno staklo - sa pocinčanim stupom h = 10,70 m - 1 kom . . . . . . . . . . . . 8.700,00

Krk - pješačka staza iznad Gradskog groblja Krk

-nabava i postava LED svjetiljki sa 18 LED dioda (21 W), CI 2 F Vin E1 500 mA Ta 25 u grafit sivoj boji, optika OC, boja svjetla 4200 K, prihvat za stup fi 60 mm, IP66 i stup JR - čelični, vruće cinčani, segmentalni, ravni, montaža sa prirubnicom, vrh fi 60 mm - 2 kom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.440,00

Krk - Dobava i postava pocinčanog Fe stupa h = 5,5 m

(sa preseljenjem svjetiljki Evoluta 150 NaVt iz naselja
Milohnići)

grad Krk

-Crikvenička ul.. . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 2.900,00

-Ul. Ivana Meštrovića . . . . . . . . . . . . . » 2 5.800,00

-Zagrebačka ul. .. . . . . . . . . . . . . . . . » 1 2.900,00

-Ul. F. Zazinovića . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 2.900,00

-Lošinjska ul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .» 3 8.700,00

naselje Kornić

Ul. 17. travnja

a.)iskop i zatrpavanje kanala - 50 m, asfaltiranje
kanala 50 m, temelj za stup JR - 2 kom,
kabel PPOOA 4 x 25 mm
2 - 58 m i ZnFe
traka 30 x 4 mm - 50 m
. . . . . . . . . . . . . . . 15.000,00

b.)nabava i postava LED svjetiljki 35W za cestovnu
rasvjetu - MJERA T1 - L35 (prema opisu iz stavke
1.1 Studije o rekonstrukcji JR Grada Krka
od svibnja 2013.)- 2 kom sa pocinčanim Fe
stupom h = 5,5 m - 2 kom ..............................11.360,00

Ul. Mekotine

a.) temelj za stup JR - 4 kom . . . . . . . . . . . . . . . .4.000,00

b.)nabava i postava LED svjetiljki 35W za
cestovnu rasvjetu - MJERA T1 - L35
(prema opisu iz stavke 1.1 Studije o rekonstrukcji
JR Grada Krka od svibnja 2013.)- 3 kom
sa pocinčanim Fe stupom h = 7,5 m - 2 kom

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.390,00

naselje Pinezići

-Ul. Centar

a.)iskop i zatrpavanje kanala - 40 m, asfaltiranje
kanala 40 m, temelj za stup JR - 1 kom,
kabel PPOOA 4 x 10 mm
2 - 45 m i ZnFe
traka 30 x 4 mm - 40 m
. . . . . . . . . . . . . . . 12.300,00

b.)nabava i postava LED svjetiljki 35W
za cestovnu rasvjetu - MJERA T1
- L35 (prema opisu iz stavke 1.1 Studije
o rekonstrukcji JR Grada Krka od
svibnja 2013.) - 1 kom sa pocinčanim Fe
stupom h = 6,5 m - 1 kom
. . . . . . . . . . . . . . . 5.880,00

-Ul. Krč

a.)nabava i postava LED svjetiljki 35W za
cestovnu rasvjetu - MJERA T1 - L35 (prema
opisu iz stavke 1.1 Studije o rekonstrukcji JR
Grada Krka od svibnja 2013.) - 5 kom sa
pocinčanim Fe stupom h = 6,5 m - 5 kom
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.400,00

-Ul. Luvere

a.)nabava i postava LED svjetiljki 35W za
cestovnu rasvjetu - MJERA T1 - L35 (prema
opisu iz stavke 1.1 Studije o rekonstrukcji JR
Grada Krka od svibnja 2013.) - 2 kom sa
pocinčanim Fe stupom h = 6,5 m - 2 kom
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.760,00

-Ul. Krč

a.)Nabava i postava pocinčnog Fe stupa
h = 6,5 m - 10 kom (radi postave novih
LED svjetiljki) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.375,00

-Lučica Sv. Fuska

a.)nabava i postava pocinčnog Fe stupa
h = 4,0 m - 2 kom
(preseljenje svjetiljki Evoluta 150 NaVt iz
naselja Linardići - 2 kom i Kornić - 1 kom)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.400,00

-Spojna cesta koja spaja Ul. Njivine sa Ul. Krč

a.)iskop i zatrpavanje kanala - 156 m, te
izrada temelja za stup JR - 5 kom,
. . . . . . 24.500,00

b.)nabava i postava kabela PPOOA
4 x 25 mm
2 - 180 m i Zn trake 30x 4 mm
- 170 m i obilježavajuće trake - 160 m
. . . . 12.150,00

Županijska cesta Milohnići - Brzac

a.) temelj za stup JR - 3 kom . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,00

b.)nabava i postava LED svjetiljki 35W za
cestovnu rasvjetu - MJERA T1 - L35
(prema opisu iz stavke 1.1 Studije o rekonstrukcji
JR Grada Krka od svibnja 2013.) - 3 kom sa
pocinčanim Fe stupom h = 6,5 m - 3 kom
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.640,00

Izrada betonskih temelja na mjesnim kabelskim mrežama

a.) TS - Brzac - 12 kom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000,00

b.) TS - Pinezići - 25 kom . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000,00

e.) Priprema gradnje - prostorno planska
dokumentacija - poz. 3142
. . . . . . . . . . 552.000,00 kn

-izrada Urbanističkog plana uređenja
naselja Kornić
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112.500,00 kn

-izrada Urbanističkog plana uređenja
naselja Vrh
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.000,00 kn

-izrada Urbanističkog plana Sportsko
rekreacione zone Dunat
. . . . . . . . . . . . . 117.500,00 kn

-izrada Urbanističkog plana UPU Dunat
- morski dio
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.500,00 kn

-ciljane izmjene i dopune PPU
Grada Krka
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.000,00 kn

-izrada izvješća o stanju u prostoru . . . . . 63.500,00 kn

-izrada projektne dokumentacije za
izgradnju kružnog toka u dijelu Ul. S.
Radića u Krku (ispred Franjevačkog
samostana) ....45.000,00 kn

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Krka i utvrđuju se u ukupnom iznosu od 6.810.000,00 kn, a njima raspolaže Gradonačelnik Grada Krka po prijedlogu Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za komunalno gospodarstvo.

Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalno gospodarstvo podnosi izvješće za ostvarivanje ovog Programa izvršnom tijelu Grada Krka do kraja veljače 2015. godine.

Izvršno tijelo Grada Krka dužno je do kraja ožujka 2015. god. Gradskom vijeću Grada Krka podnijeti izvješće o izvršenju Programa iz stavka 1. ovog članka, za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu . siječnja 2014. godine.

Klasa: 363-01/13-01/19

Ur. broj: 2142/01-01-13-3

Krk, 20. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Josip Staničić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=874&mjesto=51500&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr