SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 51. Ponedjeljak, 23. prosinca 2013.
GRAD VRBOVSKO

76.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine«, broj 10/97 i 107/07.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/ 07., 125/08., 36/09., 150/11 i 144/12) i članka 31. StatutaGradaVrbovskog (»Službene novine PGŽ«, broj 27/09., 31/09., 43/10. i 8/13) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici 20. prosinca 2013. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Grada Vrbovskog u predškolskom
odgoju i naobrazbi, obrazovanju i znanosti
za 2014. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Grada Vrbovskogu predškolskom odgoju i naobrazbi, obrazovanju i znanosti za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se djelatnosti i poslovi u društvenoj brizi o djeci predškolske dobi, njihovom odgoju i naobrazbi, te dodatnom obrazovanju učenika osnovnih i srednjih škola koje je interesa za Grad Vrbovsko.

Svrha ovog Programa je stvaranje i osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za odgoj i naobrazbu djece predškolskog uzrasta, te obogaćivanje redovitih programa učenika osnovnih i srednjih škola.

Članak 2.

Cilj ovog Programa je obuhvat što većeg broja djece predškolskim odgojem i naobrazbom, poticanje obrazovanja mladih sadržajima koji se ne postižu kroz redovne školske programe i to glazbeno obrazovanje, likovno obrazovanje kao i druge dopunske oblike obrazovanja.

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 2. ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Vrbovskog za 2014. godinu u iznosu od 1.093.960,00kuna.

Članak 4.

Sredstva za realizaciju ovog Programa u ukupnom iznosu od 1.093.960,00 kuna raspoređuju se kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 5.

Raspodjelu financijskih sredstava iz članka 4. ovog Programa obavlja Jedinstveni upravni odjel sukladno planu raspodjele.

Članak 6.

Korisnici sredstava dužni su do 28. veljače tekuće godine podnijeti izvješće o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 601-01/13-01-18

Ur. broj: 2193-01-01/13-1

Vrbovsko, 20. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Šein Brinjak, v.r.

Program javnih potreba Grada Vrbovskog   



© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr