SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 51. Ponedjeljak, 23. prosinca 2013.
GRAD VRBOVSKO

75.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst,110/04, 178/04, 38/09, 79/09,153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/ 09, 31/09, 43/10 i 8/13 ) Gradsko Vijeće Grada Vrbovskog na sjednici održanoj 23. prosinca 2013 . godine donosi

PROGRAM
građenja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2014. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovaj Program utvrđuje građenje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog, sadrži opis i opseg radova, procjenu troškova gradnje pojedinih objekata kao i iznose i izvore financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa u 2014. godini za:

- javne površine

- nerazvrstane ceste

- groblja

- javnu rasvjetu

- odlaganje komunalnog otpada

IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA GRAĐENJA

Članak 2.

Sredstva potrebna za ostvarivanje stavaka Programa građenja komunalne infrastrukture ostvaruju se iz slijedećih izvora prihoda:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Za ostvarenje Programa ovlašćuje se Gradonačelnik i Odsjek za komunalni sustav Jedinstvenog upravnog odjela.

Provedba izvođenja radova vršit će se na temelju stvarnih potreba i mogućnosti, a sve u skladu s dinamikom ostvarivanja prihoda navedenih u članku 2. ovog Programa.

Članak 5.

Ovaj program stupa na snagu 8 dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/13-01-17

Ur. broj: 2193-01-02/ 13-01

Vrbovsko, 20. prosinca 2013. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Šein Brinjak, v.r.

Program građenja objekata komunalne   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr