SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 51. Ponedjeljak, 23. prosinca 2013.
GRAD VRBOVSKO

74.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst,110/04 i 178/04 , 38/ 09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09, 31/09,43/10 i 8/13) Gradsko Vijeće Grada Vrbovskog na sjednici održanoj 20. prosinca 2013. godine donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2014. godinu

OPĆE ODREDBE

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2014 .godinu, opis i opseg radova, kao i iznosi i izvori financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa u 2014. godini za:

- javne površine

- nerazvrstane ceste

- groblja

- javnu rasvjetu

II. IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA

Članak 2.

Sredstva potrebna za ostvarivanje stavaka Programa održavanja komunalne infrastrukture ostvaruju se iz slijedećih izvora prihoda:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Za ostvarenje Programa ovlašćuje se Gradonačelnik i Odsjek za komunalni sustav Jedinstvenog upravnog odjela.

Provedba izvođenja radova vršit će se na temelju stvarnih potreba i mogućnosti, a sve u skladu s dinamikom ostvarivanja prihoda navedenih u članku 2. ovog Programa.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu 8 dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/ 13-01-16

Ur. broj: 2193-01-02/ 13-01-1

Vrbovsko, 20. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Šein Brinjak, v.r.

Program održavanja komunalne   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr