SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 51. Ponedjeljak, 23. prosinca 2013.
GRAD VRBOVSKO

63.

Na temelju članka 119. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13), članka 35. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01., 60/01., 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08 i 61/11) i članaka 31. i 40. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ«, broj 27/09, 31/09, 43/10 i 8/13) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o davanju suglasnosti na isplatu otpremnine

Članak 1.

Donosi se odluka kojom se dopušta postupanje sukladno odredbi članka 49. važećeg Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u gradskoj upravi Grada Vrbovskog, odnosno isplata otpremnine više od 0,5% iznosa prihoda ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o otpremnini.

Članak 2.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Vrbovskog Dražen Mufić, dipl. ing. da postupi prema odredbi članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 121-01/13-01-8

Ur. broj: 2193-01-01/13-01

Vrbovsko, 20. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Šein Brinjak, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr